(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

Rotaphor 6.0 System

 Rotaphor 6.0 System

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Rotaphor 6.0 System

مقایسه ملکولهای بزرگ DNA بیش از 8000 kb

دارای الکترود خاصی می باشد که زاویه میدان الکتریکی وسیعی را شامل می شود.

دارای  Resolution بسیار بالایی می باشد

پروتکل های بهینه برای انواع اندازه های متفاوت نمونه

سیستم Pulsed field Gel Electrophoreses امکان بررسی قطعات DNA با سایز بزرگ را فراهم می آورد. همچنین دارای الکترودهای روتوری است که انحصارا برای این کمپانی می باشد. همین امر باعث می شود هر زاویه ای را بتواند بررسی نماید.

برای بدست آوردن این میدان بسیار بزرگ همگن این سیستم به 2 الکترود روتوری اصلی که توسط الکترودهای ثانویه حمایت می شود مجهز شده است.

Rotaphor6 را می توان برای بررسی انواع تفکیک های PAGE, FIGE, CHEF و در نهایت همان ROFE استفاده نمود.

این سیستم به جهت اینکه زمان زیادی برای Run نیاز دارد حتما باید بافر آن خنک بماند بنابراین مخزن این سیستم به یک ترموستات خنک کننده خارجی متصل می شود که علاوه بر خنک کردن بافر بوسیله یک پمپ باعث گردش بافر نیز می گردد.

سیستم مجهز به یک نرم افزار بسیار User friendly با 17 پیش برنامه می باشد که جهت کنترل الکترودهای روتوری و پاورساپلایی که برای سایزهای متعدد DNA کاربرد دارد.