(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

Multi gel

 Multi gel

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Multi gel

ابعاد ژل 11CmX7Cm

سیستم Run  کردن دو ژل همزمان

دارای سیستم خنک کننده و جلوگیری از Smailing