(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

Multi gel – long

 Multi gel – long

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Multi gel – long

دارای ابعاد 11CmX12Cm

سیستم Run کردن دو ژل همزمان

دارای سیستم خنک کننده و جلوگیری ار Smaling  

به گونه ای طراحی شده که می توان جداسازی سریع تا 24 نمونه و در کل 48 نمونه را انجام دهد.

مناسب جهت بررسی SSCP