(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

Model V15.17

 Model V15.17

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Model V15.17

دارای ابعاد ژل 17CmX15Cm

دارای گیره های ثابت نگهدارنده ژل بر روی دستگاه

دارای قابلیت تنظیم دستگاه متناسب با ژل با ضخامت های مختلف

گیره های ثابت به کاربر این امکان را می دهد که بتواند براحتی ژل هایی با ضخامت های متفاوت را بر روی
ژل Caste آب بند نماید همچنین مدل V15.17 مناسب برای آزمایشگاههایی می باشد که نمونه های کم
اما با حجم بالا دارند که نیاز به زمان بیشتری  برای Run کردن دارند (Up to 4000µl).