(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

Mini gel family

 Mini gel family

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Mini gel family

ابعاد ژل 8.6CmX7.7Cm می باشد

قابلیت Run کردن 2 ژل به صورت همزمان

قابلیت مقایسه کردن بیش از 56 نمونه

دارای سیستم آب بندی بواسطه لاستیکهای سیلیکونی

حمل و نقل آسان ژل

زمان کوتاه Run کردن در Resolution بالای نمونه ها