(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

Maxi gel

 Maxi gel

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Maxi gel

دارار ی ابعاد ژل 17CmX18Cm

دارای سیستم خنک کننده جهت جلوگیری از Smiling

قابلیت جداسازی 45 نمونه و در کل 90 نمونه بطور همزمان

مناسب جهت بررسی محصولات آنتی بادی Enzyme Kinetics  و مطالعه Toxicology