(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

InnuPure C16/C96

 InnuPure C16/C96

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

دستگاه استخراج اسید نوکلئیک مدل C16/C96 InnuPure

Inuupure  یک سیستم کارآ جهت جداسازی و خالص سازی کاملا اتوماتیک اسیدهای نوکلئیک در 16/96  نمونه بطور همزمان می باشد.

در این دستگاه از تکنیک Magnetic beads استفاده می شود که اسید نوکلئیک جداشده به ذرات مغناطیسی و یا پارا مغناطیسی می چسبد و زمان استخراج  40-20 دقیقه می باشد.

کاربران که تعداد نمونه های بشتری دارند می توانند از مدل  InnuPure C96 استفاده نمایند که امکان خالص سازی اسید نوکلئیک را در 96 نمونه فراهم می آورد.