(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

ECO mini

 ECO mini

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

ECO mini

ابعاد ژل 9.4cmX8.0Cm

ظرفیت Run کردن 4 تا ژل

دارای Option خنک کننده بوسیله سیستم چرخش آب

با استفاده از Divider - Plates Option  می توان ظرفیت سیستم را به 4 ژل ارتقاء داد.