(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

ECO mini

 ECO mini

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

ECO mini

ابعاد ژل 9.4cmX8.0Cm

ظرفیت Run کردن 4 تا ژل

دارای Option خنک کننده بوسیله سیستم چرخش آب

با استفاده از Divider - Plates Option  می توان ظرفیت سیستم را به 4 ژل ارتقاء داد.