(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

ECO Maxi

 ECO Maxi

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

ECO Maxi

ابعاد ژل 19.4cmX18.5Cm

برای استفاده از کنترل دمایی و بلاتینگ از مدل EBC استفاده میگردد.

دارای درب ایمن با پایه هایی که باعث می شود هنگامی که درب بروی تانک قرار ندارد سیستم به صورت خودکار
قطع می گردد.

دارای قابلیت اتصال به سیستم بلاتینگ