(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

Compact XS/S, M and L/XL

 Compact  XS/S, M and L/XL

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Compact  XS/S, M and L/XL

 دارای سینی های ژل شفاف که نور UV از آن عبور می کند که به کاربر این امکان را می دهد

بدون انتقال ژل بر روی ترانسلومیناتور  باندها را بررسی نماید

دارای Resolution  بسیار بالاCompact xs 8.2Cm x7.1 Cm 

دارای ابعاد  48sample with  3 combs compact s 8.2Cm x  105 Cm

Compact M  12.4Cm x 14.5 Cm   100 Sample  4 Combs

Compact L  23.9Cm x 20 Cm   3/2 Sample  6 Combs

Compact XL 23.9Cm x 25 Cm   4/6 Sample  8 Combs