(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

میکروسکوپ فلورسانس (سری H600 AFL)

 میکروسکوپ فلورسانس (سری H600 AFL)

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

میکروسکوپ فلورسانس سری H600 AFL

 

- بررسی مواد نشاندار به فلورسانس

- انجام  آزمایشات fish در آزمایشگاههای تشخیص طبی

- دارای لنز های شیئی Plan achromatic   100-40-10-4

- دارای لنزهای چشمی 10X/18

به همراه هر سیستم یک فیلتر FITC به همراه filter set مربوطه موجود می باشدکه می توان فیلتر های دیگر با طول موجهای متفاوت را نیز به آن اضافه نمود.

- قابلیت ارتقاء میکروسکوپ به انواع Phase contrast  ، Dark field .

- امکان مجهز کردن میکروسکوپ به سیتم تصویر برداری.