(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

میکروسکوپ تحقیقاتی (سری H600)

 میکروسکوپ تحقیقاتی (سری H600)

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

میکروسکوپ تحقیقاتی (سری H600)

میکروسکوپ تحقیقاتی سری H600 پایه بیشتر میکروسکوپهای کمپانی Hund می باشد.

- داراری لنزهای  4-10-40 و 100 Plan achromatic.

- دارای قابلیت ارتقاء به phase contrast ، Dark feild ، پلاریزان و فلورسانس .

- دارای لنز چشمی 10X/20

- دارای قابلیت تعویض لنزهای plan  به لنزهای infinity که جزء جدیدترین لنزهای دنیا می باشد.

- امکان تجهیز به سیستم تصویر برداری.