(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

میکروسکوپ اینورت( سری Wilovert)

 میکروسکوپ اینورت( سری Wilovert)

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

میکروسکوپ اینورت( سری Wilovert )

- این سری دارای انواع متفاوت برای کاربردهای مختلف می باشد.

- سری Wilovert HF ساده ترین مدل این سری که فقط لنزهای شیئی 10,4 را دارد.

- سری  Wilovert HF 20 دارای لنز شیئی 20 نیز می باشد.

- سری Wilovert Ph این سری از میکروسکوپهای اینورت مجهز به phas contrast  برای تشخیص تمایزات می باشد، بر اساس نوع لنز چشمی به دو مدل 20 و 40 تقسیم می شود.

Object guide -  در این سری بصورت Optional  می باشد.

- قابلیت مجهز نمودن میکروسکوپ به سیستم تصویر برداری.