(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

میکروسکوپ اینورت فلورسانس (سری Wilovert AFL)

 میکروسکوپ اینورت فلورسانس (سری Wilovert AFL)

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

میکروسکوپ اینورت فلورسانس (سریWilovert AFL)

این سری به دو بخش عمده تقسیم می شود:

-  AFL برای بررسی انواع نشانگرها به مواد فلورسانس مورد استفاده قرار می گیرد که لنزهای Semi plan 20-10-4  می باشد.

-  AFL PH دارای لوازم اضافی Phas contrast می باشد که علاوه بر بررسی مواد نشاندار فلورسانس برای تمایز نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

دارای لنزهای semi plan ph  20-10-4

قابلیت ارتقاء با نصب سیستم تصویر برداری

دارای لنز چشمی  10x/18

در این سری لنز شیئی 40 و همچنین Object guide  بصورت  Optinal می باشد