(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

میکروسکوپ آموزشی(مدل Medprax plus)

 میکروسکوپ آموزشی(مدل Medprax plus)

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

میکروسکوپ آموزشی( مدل Medprax plus)

مدل پایه جهت مصارف آموزشی ، تشخیص طبی ( هماتولوژی- میکروبیولوژی و ...)و آزمایشهای روتین می باشد.

لنزهای شیئی Plan achromatic  100-40-10-4  برای وضوح بهتر تصویر.

لنز چشمی 10X/18.

منبع نوری LED .