(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

میکروسکوپ آموزشی(مدل Medprax plus)

 میکروسکوپ آموزشی(مدل Medprax plus)

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

میکروسکوپ آموزشی( مدل Medprax plus)

مدل پایه جهت مصارف آموزشی ، تشخیص طبی ( هماتولوژی- میکروبیولوژی و ...)و آزمایشهای روتین می باشد.

لنزهای شیئی Plan achromatic  100-40-10-4  برای وضوح بهتر تصویر.

لنز چشمی 10X/18.

منبع نوری LED .