(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

میکروسکوپهای صنعتی( سری H600 )

 میکروسکوپهای صنعتی( سری H600 )

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

میکروسکوپهای صنعتی (سری H600)

 

کمپانی Hund دارای سه مدل میکروسکوپ صنعتی می باشد.

- سری H600 AM50 : برای بررسی سطح مواد مات که دارای 4 لنز 4-10-20-40 می باشد.

- سری  W-AD50 : برای بررسی سطح مواد مات نا معلوم است دارای منبع نوری عبوری با پابه جداگانه می باشد.

- سری H600 AM/AL/DL50 : برای بررسی انواع سطوح مات و شفاف با نور تابشی عبوری که دارای لنزهای  4-10-20-40 می باشد.