(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

الکتروفورزهای افقی Enduro Horizontal Gel Box

 الکتروفورزهای افقی Enduro Horizontal Gel Box

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

الکتروفورزهای افقی Enduro Horizontal Gel Box

الکتروفوزهای افقی ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت بالا بوده و در 6 مدل مختلف عرضه می شود.