(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش مدل SP-UV 200S

 اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش مدل SP-UV 200S

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

اسپکتروفوتومتر تک پرتوی مرئی-فرابنفش Spectrum با پوشش ناحیه طول موجی 190الی 1100 نانومتر
 سایر مشخصات:
- دتکتور Photodiode
- قابلیت Scan ناحیه طول موجی
- تنظیم اتوماتیک طول موج
- پهنای باند عبوری ثابت (2 نانومتر)
- دارای صفحه نمایش رنگی و لمسی 8 اینچی