(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

سمینار تخصصی آشنایی با جدید ترین سیستمهای مولکولی کمپانی آلمانیAnalytic Jena/ Biometra

سمینار تخصصی آشنایی با جدید ترین سیستمهای مولکولی کمپانی آلمانیAnalytic Jena/ Biometra
شرکت بهان دانش برگزار کرد.
سمینار تخصص یک روزه فوق الذکردر تاریخ نوزدهم آبان نود و پنج  در محل هتل پارسیان اوین از ساعت 9:00 الی 16:00 به همراه پذیرایی و ناهار و نیز بازدید از نمایشگاه جانبی برگزار شد.
سخنرانان این سمینار دو تن از مدیران و مشاوران شرکت فوق الذکر به اسامی زیر بودند:
Stefan Koczan
Ala Albadri
تاریخ درج:1395/08/22
«« بازگشت