(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

سمینار آشنایی با محصولات کمپانی Spectrum

سمینار آشنایی با محصولات کمپانی Spectrum
شرکت بهان دانش در تاریخ 94/02/08 اقدام به برگزاری سمینار آشنایی با محصولات کمپانیSpectrum واقع در هتل اوین پارسیان خواهد نمود.
در این سمینار مسئولان کمپانی مربوطه دعوت گردیده اند و همچنین دعوت نامه ها جهت حضور در این سمینار در حال ارسال می باشد.
تاریخ درج:1393/12/19
«« بازگشت