(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

سمینار آشنایی با محصولات کمپانی Analytik-jena / Biometra

سمینار آشنایی با محصولات کمپانی Analytik-jena / Biometra
سمینار آشنایی با محصولات کمپانی Analytik-jena / Biometra  و همچنین کارگاه عملی Realtime PCR در مورخ ششم و  هفتم خرداد ماه سال 94 در هتل پارسیان اوین برگزار خواهد شد.

ضمنا خاطرنشان می شود که دعوت نامه های این سمینار، در ابتدای سال 94 ارسال خواهد شد.

تاریخ درج:1393/12/19
«« بازگشت