(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

نظرسنجی

نظرسنجی

* نام و نام خانوادگی:
میزان تحصیلات:
 • میزان رضایت شما از شرکت بهان دانش در چه حد است؟

 • کیفیت پاسخگویی بخش فروش شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 • میزان تعهد مسئولین شرکت را در چه حد ارزیابی می کنید؟

 • کیفیت پاسخگویی بخش فنی شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 • آیا شرکت بهان دانش در زمینه ارائه دستگاههای مورد نیاز شما موفق بوده است؟

* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: