(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

نظرسنجی

نظرسنجی

* نام و نام خانوادگی:
میزان تحصیلات:
  • میزان رضایت شما از شرکت بهان دانش در چه حد است؟

  • کیفیت پاسخگویی بخش فروش شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

  • میزان تعهد مسئولین شرکت را در چه حد ارزیابی می کنید؟

  • کیفیت پاسخگویی بخش فنی شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

  • آیا شرکت بهان دانش در زمینه ارائه دستگاههای مورد نیاز شما موفق بوده است؟

* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: