(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

جذب کارشناس فروش

جذب کارشناس فروش
شرکت بهان دانش ، وارد کننده و فروشنده ی تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی و دانشگاهی، جهت تکمیل کادر فروش به تعدادی کارشناس فروش در  گرایش های رشته ی زیست شناسی  و رشته های مرتبط نیاز مند است. واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیل  Hosseini@behandanesh.com  ارسال کنند. با تشکر
منبع :
تاریخ درج: 1398/11/01
«« بازگشت