(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

آرشیو اطلاعیه ها

موضوع: از تاریخ: تا تاریخ:
 • کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

  کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی

  سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران


 • جذب کارشناس فروش

  جذب کارشناس فروش

  شرکت بهان دانش وارد کننده و فروشنده ی تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی، جهت تکمیل کادر فروش خود نیرو جذب می کند. 1